การตั้งค่าซิม my


การตั้งค่า APN my5G (700 MHz) for Androidการตั้งค่า APN my 5G (700 MHz) สำหรับ IOSการตั้งค่า "my 4G" สำหรับระบบปฎิบัติการ Android

 
ดาวน์โหลดคู่มือการตั้งค่า APN สำหรับโทรศัพท์มือถือระบบ Android  Click
 

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเมนู “การตั้งค่า” > More


ขั้นตอนที่ 2

เลือก “Cellular Networks”


ขั้นตอนที่ 3

เลือก “Preferred network mode”>“LTE/WCDMA/GSM”


ขั้นตอนที่ 4

กรณีโทรศัพท์ 2 ซิมการ์ด, เลือก “On” สำหรับซิมการ์ด my
การตั้งค่า "my 4G" สำหรับระบบปฎิบัติการ iOS

 
ดาวน์โหลดคู่มือการตั้งค่า APN สำหรับโทรศัพท์มือถือระบบ iOS  Click
 

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเมนู “การตั้งค่า”


ขั้นตอนที่ 2

เลือก “เซลลูลาร์”


ขั้นตอนที่ 3

เปิดใช้ “LTE”


ขั้นตอนที่ 4

เลือก “LTE”
การตั้งค่า APN บนระบบปฎิบัติการ Android


 
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่เมนูตั้งค่า (Setting)


ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

เลือกการเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย (Wireless & network)


ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

เลือกเมนูและเครือข่ายมือถือ (Mobile network)


ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

เลือกเมนูชื่อแอคเซสพอยท์ (Acces Point Names)


ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

เลือกสร้างชื่อแอคเซสพ้อยท์ใหม่ (New APN) แล้วใส่ค่าตามรูปหมายเหตุ : หากต้องการปิดการใช้งาน 3G ให้เอาเครื่องหมาย   ออก


การตั้งค่า APN บนระบบปฎิบัติการ IOS


 
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

เข้าที่ เมนู Setting


ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

เลือก General ตามรูป


ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

เลือก Network ตามรูป


ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

การตั้งค่า การใช้งานใน Network ตามรูป


ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

ตั้งค่า APN ตามรูปหมายเหตุ : หากต้องการปิดการใช้งาน 3G ให้เลือก off ในช่องที่ 4, 5 และ 6


คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งาน Smart Device (Application: my by CAT ระบบ ios และ Android)
my เปิดให้บริการแอพพลิเคชั่น  “my eService”  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า my ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน ให้สามารถจัดการกับข้อมูลส่วนตัว ตรวจสอบรายละเอียดการใช้งาน  สมัครหรือเปลี่ยนแพ็กเกจ  เติมเงิน  โอนเงิน ชำระค่าบริการ ง่ายๆ ด้วยตนเอง โดยสามารถดาวน์โหลดใช้งานฟรีได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ Android และ iOS

Download คู่มือการใช้งาน