บริการเสริม


1. วิธีตรวจสอบยอดเงิน เบอร์ตนเอง แพ็กเกจ พื้นที่ใช้งาน และการเติมเงิน 
 
- ตรวจสอบยอดเงินปัจจุบัน  กด *902#                   
- ตรวจสอบเบอร์ของตนเอง  กด *99#                    
- ตรวจสอบแพ็กเกจหลักปัจจุบัน กด *905*00#              
  หรือ *165*1#
- ตรวจสอบแพ็กเกจเสริมปัจจุบัน กด *906*00#              
ตรวจสอบยอดการใช้บริการ และยอดคงเหลือ
ของแพ็กเกจหลักและเสริม
กด *165*2#                   
- ตรวจสอบพื้นที่การใช้งาน  กด *97#    
- เติมเงิน  กด *901*ตามด้วย PIN 16 หลัก # 
     
2. วิธีเปิด/ปิด การใช้งาน Data 
 
- เปิด การใช้งาน Data  กด *211*1*1# 
     
- ปิด การใช้งาน Data  กด *211*1*2# 
  หรือ *106# 
     
     
3. วิธีใช้บริการ Missed Call Alert (MCA) 
 
- สมัครใช้บริการครั้งแรก  กด *214*1# 
- ยกเลิกบริการ  กด *214*0# 
- สมัครใช้บริการซ้ำ                  Service is enabled, no charge, คุณได้เปิดใช้บริการ MCA อยู่แล้ว 
- ยกเลิกบริการซ้ำ  Service is disabled, no charge, คุณได้ปิดใช้บริการ MCA อยู่แล้ว 
                      
   
4. วิธีใช้บริการโอนสาย รับสายซ้อน และพักสาย 
   
- โอนสายทุกสายสนทนา (Forward all calls) 
  • โอนสาย 
**21* ตามด้วยหมายเลขที่ต้องการโอนสาย กด# 
  • ยกเลิก 
##21# 
 
- โอนเมื่อไม่ได้รับสาย (Forward when not answered) 
  • โอนสาย  
**61* ตามด้วยหมายเลขที่ต้องการโอนสาย กด# 
  • ยกเลิก 
##61# 
 
- โอนเมื่อไม่มีสัญญาณ (Forward when not reachable) 
  • โอนสาย 
**62* ตามด้วยหมายเลขที่ต้องการโอนสาย กด# 
  • ยกเลิก 
##62# 
 
- โอนทุกกรณีที่รับสายไม่ได้, ไม่ว่าง (Forward when busy) 
  • โอนสาย 
**67* ตามด้วยหมายเลขที่ต้องการโอนสาย กด# 
  • ยกเลิก 
##67# 
 
- รับสายซ้อน สลับสายคุย และพักสายเพื่อโทรออกเบอร์ใหม่ 
  • สมัคร 
*43#
  • ยกเลิก 
#43# 
*อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ใช้ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   
     
5. วิธียกเลิก SMS กวนใจ *137