บริการเสริม


 
1. วิธีตรวจสอบยอดเงิน เบอร์ตนเอง แพ็กเกจ พื้นที่ใช้งาน และการเติมเงิน
 
- ตรวจสอบยอดเงินปัจจุบัน  กด *902# โทรออก
- ตรวจสอบเบอร์ของตนเอง  กด *99#   โทรออก
- ตรวจสอบแพ็กเกจหลักปัจจุบัน กด *905*00#       โทรออก
  หรือ *165*1# โทรออก
- ตรวจสอบแพ็กเกจเสริมปัจจุบัน กด *906*00#       โทรออก
- ตรวจสอบยอดการใช้บริการและ
ยอดคงเหลือของแพ็กเกจหลักและเสริม
กด *165*2#     โทรออก
- เติมเงิน  กด *901*ตามด้วย PIN 16 # โทรออก
       
2. วิธีเปิด/ปิด การใช้งาน Data 
 
- เปิด การใช้งาน Data  กด *211*1*1#  โทรออก
- ปิด การใช้งาน Data  กด *211*1*2#  โทรออก
  หรือ *106#  โทรออก
       
3. วิธีใช้บริการ Missed Call Alert (MCA) 
 
- สมัครใช้บริการครั้งแรก  กด *214*1#  โทรออก
- ยกเลิกบริการ  กด *214*0#  โทรออก
- สมัครใช้บริการซ้ำ                  Service is enabled, no charge,
คุณได้เปิดใช้บริการ MCA อยู่แล้ว 
- ยกเลิกบริการซ้ำ  Service is disabled, no charge,
คุณได้ปิดใช้บริการ MCA อยู่แล้ว 
                      
4. วิธีใช้บริการโอนสาย รับสายซ้อน และพักสาย 
   
- โอนสายทุกสายสนทนา (Forward all calls) 
โอนสาย  **21* ตามด้วยหมายเลข
ที่ต้องการโอนสาย กด# 
โทรออก
ยกเลิก  ##21#  โทรออก
 
- โอนเมื่อไม่ได้รับสาย (Forward when not answered) 
โอนสาย   **61* ตามด้วยหมายเลข
ที่ต้องการโอนสาย กด# 
โทรออก
ยกเลิก  ##61#  โทรออก
 
- โอนเมื่อไม่มีสัญญาณ (Forward when not reachable) 
โอนสาย  **62* ตามด้วยหมายเลข
ที่ต้องการโอนสาย กด# 
โทรออก
ยกเลิก  ##62#  โทรออก
 
- โอนทุกกรณีที่รับสายไม่ได้, ไม่ว่าง (Forward when busy) 
โอนสาย  **67* ตามด้วยหมายเลข
ที่ต้องการโอนสาย กด# 
โทรออก
ยกเลิก  ##67#  โทรออก
 
- รับสายซ้อน สลับสายคุย และพักสายเพื่อโทรออกเบอร์ใหม่ 
สมัคร  *43# โทรออก
ยกเลิก  #43#  โทรออก
*อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ใช้(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)     
       
5. วิธียกเลิก SMS กวนใจ *137 โทรออก

หรือ เว็บไซต์   https://smsfilter.mybynt.com/login

 

บริการ Mobile ID   
บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แทนบัตร / Mobile ID) สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ my หรือเรียกสั้นๆ ว่า บริการโมบายไอดี ดิจิทัลไอดีที่ใช้ระบุตัวบุคคลและเชื่อมโยงกับเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพิ่มเติมคลิก