ประสบการณ์สู่ความสำเร็จ
 
  HSPA เทคโนโลยี 3G กับการช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤต
นวัตกรรมด้านการสาธารณสุขที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยที่กำลังได้รับความสนใจอย่างสูงในขณะนี้ระบบ Real-time Telemedicine เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในรถพยาบาลโดย my ได้เปิดตัวบริการดัง กล่าวเป็น ครั้งแรกในไทย ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
การทำงานของระบบดังกล่าว เครื่องส่งสัญญาณชีพผู้ป่วย และสัญญาณภาพกล้อง CCD จะเชื่อมต่อเข้ากับ modem ไร้สายความเร็วสูงของ my เพื่อส่งข้อมูลสัญญาณชีพระยะทางไกลแบบ Real time ซึ่งเครื่องส่ง สัญญาณชีพ จะส่งสัญญาณคลื่นหัวใจ, ความดันโลหิต และความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยในรถพยาบาล ไปให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาโดยใช้ Web browser มาตรฐาน ทำให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมสั่งการโต้ตอบช่วยเหลือขั้นต้นระหว่างรถพยาบาลกับโรงพยาบาลได้ แพทย์จะสามารถติดต่อและรับส่งข้อมูลผู้ป่วยในรถพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง ทุกที่ ทุกเวลา
 
 
  HSPA เทคโนโลยี 3G กับธนาคารเคลื่อนที่
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่เพียงแค่การใช้พูดคุยสนทนา เช่น โทรออก-รับสาย รับ/ส่ง SMS หรือท่องอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ความก้าวหน้าดังกล่าวนี้ยังสามารถนำมาใช้งานอื่นๆได้อีกมากมายขึ้นกับ ว่าเราจะประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละงานอย่างไร มาดูอีกด้านหนึ่งของการนำเทคโนโยโลยีสื่อสาร ไร้สายมาใช้กับธุรกรรมทางการเงินหรือธนาคาร หลายท่านอาจจะเคยเห็นรถตู้หลากสีสันติดโลโก้ธนาคารต่างจอดให้บริการตามจุดต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้าที่มีผู้คนหนาแน่น หรือเคยได้ยินข่าวหรืออาจจะเคยใช้บริการกันมาแล้ว ปัจจุบันหลายธนาคารเปิดให้บริการดังกล่าวแล้ว
ข้อดีของธนาคารเคลื่อนที่คือการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการที่ไม่จำเป็นต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อทำธุรกรร มธนาคารเองสามารถลดความหนาแน่นของจำนวนผู้ใช้บริการตามสาขาหลักได้และไม่จำเป็น ต้องเปิดสาขาย่อยเพิ่มเติมซึ่งเป็นการลุงทุนที่เยอะพอสมควรอีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของธนาคารให้เป็นที่ยอมรับ และยกระดับบริการให้ทันสมัยเหมาะกับยุค Cyber ปัจจุบันธุรกิจทางการเงินมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ไม่น้อยหน้าธุรกิจอื่นๆเลย