วิธีสมัครเป็นตัวแทนเติมเงิน my

คุณสามารถสมัครเป็นตัวแทนเติมเงิน my เพียงขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. กรอกใบสมัครตัวแทนเติมเงินฯ (ขอรับได้จากสำนักงานบริการลูกค้า กสท, CAT Shop หรือ Click ดาวน์โหลด)
2. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ใช้สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นรับรองเอกสารถูกต้อง
3. กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองนิติบุคคล/ หนังสือจดทะเบียนการค้า, ภพ.20 และ สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ/ หุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมลายเซ็นรับรองเอกสารถูกต้อง
4. ทำการสมัครเพื่อเข้าใช้งานระบบ (register)  และระบบจะส่ง SMS รหัสส่วนตัว (OTP) มายังเบอร์ที่คุณแจ้งไว้
5. กรอก OTP ที่ได้รับ และกำหนด password เพื่อใช้ในการเข้าระบบ
6. คุณสามารถเติมเงินเข้ากระเป๋าตัวแทนเติมเงิน และเริ่มการขายได้ทันที

สนใจสมัครเป็นตัวแทนเติมเงิน my ได้แล้ววันนี้ ที่ สำนักงานบริการลูกค้า กสท, CAT Shop ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามโทร.02-401-2222