โปรโมชั่นย้ายค่าย

วันนี้ - 31 ธ.ค. 64

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • ผู้ใช้บริการที่โอนย้ายมาใช้บริการ my แบบเติมเงิน จะได้รับรายการส่งเสริมการขายซิมการ์ดฟรีแบบเติมเงิน พร้อมโบนัส 30 บาท รับสิทธิ์ใช้งาน 90 วัน หากใช้ไม่หมดโบนัสจะถูกตัดทิ้ง ทั้งนี้ ระบบจะโอนเงินโบนัสให้ภายใน 10 วัน หลังจากโอนย้ายสำเร็จ
  • โบนัสสามารถใช้เป็นค่าบริการโทรในประเทศ, ค่าบริการอินเทอร์เน็ต, ค่าส่ง SMS และ MMS ในประเทศ ไม่สามารถนำไปใช้เป็นค่าสมัครแพ็กเกจ
    หรือบริการเสริมอื่นได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายหรือเงื่อนไขการรับสิทธิ์นี้ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า