Super คุ้ม


my Super คุ้ม
อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 สมัครกด *905*01# โทรออก
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 66
เช็คแพ็กเกจหลักปัจจุบัน กด *905*00# แล้วกดโทรออก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สมัครใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66  รับสิทธิ์ใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67
  • เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้บริการ จะได้รับรายการส่งเสริมการขาย โบนัส 30 บาท รับสิทธิ์ใช้งาน 90 วัน หากใช้ไม่หมดโบนัสจะถูกตัดทิ้ง 
  • โบนัสสามารถใช้เป็นค่าบริการโทรในประเทศ, ค่าบริการอินเทอร์เน็ต, ค่าส่ง SMS ในประเทศ แต่ไม่สามารถนำไปใช้เป็นค่าสมัครแพ็กเกจ หรือบริการเสริมอื่นได้
  • แพ็กเกจ my Super คุ้ม คิดอัตราค่าใช้บริการตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที
  • อัตราค่าบริการ เฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการเสริมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งจะคิดเพิ่มตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด
  • ระบบจะคิดค่าใช้บริการจากโบนัสที่ได้รับ แพ็กเกจเสริม และแพ็กเกจหลักตามลำดับ
  • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับสิทธิ์ตามแพ็กเกจหลักที่สมัครแล้วผู้ใช้บริการไม่สมัครแพ็กเกจใหม่ทดแทนจะถูกคิดค่าใช้บริการค่าโทรทุกเครือข่าย 1.5 บาท/นาที, ค่าบริการ SMS ในประเทศ 2 บาท/ข้อความ (70 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ) และค่าบริการอินเทอร์เน็ต 1.5 บาท/MB.
  • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
  • อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • มีอัตราค่าบริการค่าโทรเฉลี่ย 0.5 บาท/นาที,อัตราค่าบริการส่งข้อความ SMS เฉลี่ย 2 บาท/ข้อความ และ อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.9 บาท/MB.