WeTV_VIP_Special


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 ก.พ. 67

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เงื่อนไขแพ็กเกจเสริม “WeTV VIP_Special”
 • ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครใช้แพ็กเกจหลักก่อนจึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริมได้
 • ค่าสมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริม “WeTV_VIP_Special” ไม่รวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • แพ็กเกจเสริม “SO_Prepaid_WeTV_VIP_Special” แบบเติมเงิน สามารถใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลักแบบเติมเงิน ได้ทุกแพ็กเกจ
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกแพ็กเกจเสริม (Delete SO)/ เปลี่ยนเจ้าของ (Change Owner)/ เปลี่ยนระบบ (Swap Service)/ ขอระงับใช้บริการชั่วคราว (Suspended-Cust)/ ถูกระงับใช้บริการ (Suspended-Debt)/ โอนย้ายเครือข่าย (Port Out)/ ขอยกเลิกบริการ (Disconnected-Cust) / ถูกยกเลิกบริการ (Disconnected-Debt) ก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจเสริม ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
 • สิทธิ์ใช้งานบนแอปพลิเคชั่น WeTV แบบ VIP ในช่วงระยะเวลาตามแพ็กเกจเสริม “WeTV_VIP_Special” ผู้ใช้บริการจะสามารถรับชมวีดีโอคอนเทนต์ต่างๆ แบบไม่มีโฆษณาคั่น รับชมได้ล่วงหน้า ดูได้แบบเต็มเรื่อง (Full EP) และสิทธิพิเศษอื่นๆ ตามที่บริษัทฯกำหนด ผ่านแอปพลิเคชั่น WeTV โดยจะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตและตัดสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตจากแพ็กเกจหลัก หรือ แพ็กเกจเสริมของผู้ใช้บริการ รายละเอียด สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก WeTV VIP ดังนี้
 
การใช้งาน สมาชิกทั่วไป สมาชิก WeTV VIP
ไม่มีโฆษณาคั่น X
รับชมได้ล่วงหน้า X
ดูได้แบบเต็มเรื่อง (Full EP) X
คอนเทนต์สุดพิเศษ X
สิทธิ์เข้าร่วม Fast Track X
เพิ่มคะแนนให้สิทธิ์การโหวต เป็น 2 เท่า X
คอนเทนต์สุดพิเศษ เช่น Live Fan Meeting X
ซื้อบัตร Fan Meeting ราคาพิเศษ X
เช่าภาพยนตร์ในราคาพิเศษ X
ดูได้ถึง 2 เครื่องในเวลาเดียวกัน สำหรับเนื้อหาที่ต้องชำระเงิน X
 
 
 • กรณีที่แพ็กเกจเสริม “WeTV_VIP_Special”หมดอายุหรือถูกยกเลิก ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้บริการจากแอปพลิเคชั่น WeTV ได้ แต่จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก WeTV VIP และถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตและตัดสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตจากแพ็กเกจหลัก หรือ แพ็กเกจเสริมของผู้ใช้บริการ
 • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริม นับจากวันที่สมัครบริการไปจนครบระยะเวลาตามแพ็กเกจ ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม “SO_Prepaid_WeTV_VIP_30days_special” วันที่ 1 พ.ย. 67 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 67 เวลา 10.00 น.
 • การสมัครแพ็กเกจเสริมแบบเติมเงิน ผู้ใช้บริการต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานเริ่มหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
 • หลังจากสมัครแพ็กเกจเสริมสำเร็จ (ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครแพ็กเกจเสริม) ระบบจะส่ง VIP Code ให้อัตโนมัติ เมื่อได้รับ SMS แจ้ง VIP code แล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องนำ VIP Code ไปลงทะเบียนใช้งานภายใน 30 วัน หลังจากได้รับ SMS 
 • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์
 • สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) หรือการแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ตรวจพบการใช้งานดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติ
 
วิธีการสมัครแพ็กเกจเสริม “WeTV_VIP_Special”
       1. กดสมัครแพ็กเกจเสริม “WeTV_VIP_special” ตามรหัส USSD ของแพ็กเกจเสริม
       2. รอรับ SMS ยืนยันการสมัครแพ็กเกจเสริมสำเร็จ
       3. รอรับ SMS แจ้ง VIP Code จากระบบอัตโนมัติ
- หากผู้ใช้บริการไม่ได้รับ SMS แจ้ง Code ให้ติดต่อ Call Center โทร 1888 หรือ 0-2401-2222
      4. นำ VIP Code ที่ได้รับจาก SMS ไปลงทะเบียนบนแอปพลิเคชั่น WeTV (ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับ SMS) 
      5. ในกรณีนำ Code ไปลงทะเบียนบนแอปพลิเคชั่น WeTV แล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ผู้ใช้บริการแจ้งปัญหา บนแอปพลิเคชั่น WeTV ผ่านทาง ความช่วยเหลือและคำติชม >> ข้อเสนอแนะ ของ WeTV Account นั้นๆ