เน็ตสุดคุ้ม เล่นได้ไม่อั้น 3G

อัพสปีด เพิ่มวัน เพิ่มโทร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 65

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เงื่อนไขการสมัครแพ็กเกจเสริม “my เน็ตสุดคุ้ม”
 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค.  65
 • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อน จึงจะสมัครแพ็กเกจเสริมได้
 • แพ็กเกจเสริม “my เน็ตสุดคุ้ม” แบบเติมเงิน (Prepaid) สามารถใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลักแบบเติมเงิน (Prepaid) ได้ทุกแพ็กเกจ
แพ็กเกจเสริมแบบรายครั้ง สิทธิ์การใช้งานนับจากวันที่สมัครบริการไปจนครบระยะเวลาตามแพ็กเกจ ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม “SO_Prepaid_เน็ตสุดคุ้ม_2Mbps._279บ.(ไม่รวม VAT)_31วัน” วันที่ 1 ก.ค. 65 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 1 ส.ค. 65 เวลา 10.00 น.

แพ็กเกจเสริมแบบต่ออายุอัตโนมัติ (Auto Renew) แบบเติมเงิน (SO: Prepaid)
 • เริ่มนับรอบการใช้งานจากวันที่สมัครวันแรกไปจนครบ 31 วัน เป็น 1 รอบ ระบบจะตัดเงินค่าสมัครบริการรอบการใช้งานถัดไปทุกวันที่ 31 ของการใช้งาน เวลา 23:59:59 น. ไปจบครบจำนวนรอบการใช้งานตามแพ็กเกจ
 • ทุกวันสิ้นรอบ ในเวลา 23:59:59 น. ระบบจะตัดเงินค่าสมัครแพ็กเกจเสริม (รวม VAT) ของรอบถัดไป หากผู้ใช้บริการมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอกับค่าสมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริม (รวม VAT) ระบบจะตัดเงินซ้ำอัตโนมัติต่ออีก 3 วัน เมื่อเติมเงินเพียงพอ ระบบจะตัดเงินอัตโนมัติทันที เพื่อต่อรอบแพ็กเกจเสริมรอบถัดไป ทั้งนี้ ในระหว่างสิ้นรอบจนถึงเวลาที่ระบบสมัครแพ็กเกจเสริมสำเร็จ หากมีการใช้งาน ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าสมัครบริการตามแพ็กเกจหลัก หรือแพ็กเกจเสริมอื่น (ถ้ามี) หากเติมเงินไม่ทันใน 3 วัน แพ็กเกจเสริมจะถูกยกเลิก ผู้ใช้บริการต้องสมัครใหม่ (ไม่ค้างเป็น Disable ในระบบ)
 • ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจสริม “SO_Prepaid_เน็ตสุดคุ้ม_2Mbps._279บ.(ไม่รวม VAT)_ต่ออายุอัตโนมัติ6รอบ”  วันที่ 1 ก.ค. 65 เวลา 10.00 น. ใช้งานรอบที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 65 เวลา 23:59:59 น. แล้วมีเงินคงเหลือในกระเป๋า Main Balance  ไม่เพียงพอ ระบบจะตัดเงินซ้ำต่อถึงวันที่ 3 ส.ค. 65 เวลา 23:59:59 น. หากผู้ใช้บริการเติมเงินเข้ากระเป๋า Main Balance ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะตัดเงินค่าแพ็กเกจเสริม รอบที่ 2 อัตโนมัติทันที
 • การสมัครแพ็กเกจเสริมบริการ my แบบเติมเงิน (Prepaid) ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานจะเริ่มหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
 • ระยะเวลาใช้บริการแพ็กเกจเสริมจะไม่ขยายตามระยะเวลาที่ขอระงับใช้บริการชั่วคราว (Suspended-Cust) หรือถูกระงับใช้บริการ (Suspended-Debt)
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกแพ็กเกจเสริม (Delete SO)/ เปลี่ยนเจ้าของ (Change Owner)/ เปลี่ยนระบบ (Swap Service)/ ขอระงับใช้บริการชั่วคราว (Suspended-Cust)/ ถูกระงับใช้บริการ (Suspended-Debt)/ โอนย้ายเครือข่าย (Port Out)/ ขอยกเลิกบริการ (Disconnected-Cust) / ถูกยกเลิกบริการ (Disconnected-Debt) ก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามโปรโมชั่นเสริม ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
 • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมจะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
 • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจเสริมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์
 • แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) หรือการแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ตรวจพบการใช้งานดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติ
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานใดๆ ที่มีการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปใช้งาน หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น หรือจำกัดปริมาณการใช้งานของผู้ใช้บริการและความเร็วของอินเทอร์เน็ตตามความเหมาะสม

เงื่อนไขกรณีรับสิทธิ์ JOOX VIP ตามแพ็กเกจเสริม “my เน็ตสุดคุ้ม”
 • ผู้ใช้บริการสามารถกดรับสิทธิ์ JOOX VIP เพื่อขอ Code ได้ 1 ครั้ง/เดือนตามรอบปฏิทิน ผ่าน USSD *240*21# แล้วกดโทรออก   ได้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 65
 • ในช่วงระยะเวลารับสิทธิ์ ผู้ใช้บริการสามารถใช้งาน JOOX แบบ VIP บนแอปพลิเคชั่น JOOX ที่ความเร็วการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามแพ็กเกจหลัก หรือ แพ็กเกจเสริมของผู้ใช้บริการ ณ ขณะนั้น
 • สิทธิ์ใช้งาน JOOX แบบ VIP จะได้รับ VIP Code อายุ 7 วัน หรือ 30 วัน เพื่อนำไปลงทะเบียนใช้งานบนแอปพลิเคชั่น JOOX สามารถรับสิทธิ์ฟังเพลงโดยไม่มีโฆษณาคั่นระหว่างการใช้งาน ฟังเพลงคุณภาพเสียงสูง และฟังเพลงพิเศษจากค่ายเพลงต่างๆ ตามอายุการใช้งานของ VIP Code
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกแพ็กเกจ/แพ็กเกจหมดอายุ จะไม่สามารถกดรับสิทธิ์ VIP Code ได้อีก จนกว่าจะมีการสมัครแพ็กเกจตามที่กำหนดเข้ามาใหม่ และยังอยู่ในระยะเวลากดรับสิทธิ์
 • ระยะเวลารับสิทธิ์ JOOX VIP จะไม่ขยายระยะเวลาใช้งานตามระยะเวลาที่ขอระงับใช้บริการชั่วคราว (Suspended-Cust) หรือถูกระงับบริการ (Suspended-Debt)
 • สิทธิ์ใช้งาน JOOX VIP นับจากวันที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้ VIP Code บนแอปพลิเคชั่น JOOX ไปจนครบอายุการใช้งาน ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการลงทะเบียน VIP Code อายุการใช้งาน 7 วัน ณ วันที่ 1 ก.ค. 65 เวลา 10.00 น. จะสามารถรับสิทธิ์ใช้บริการ JOOX VIP ได้ถึงวันที่ 8 ก.ค. 65 เวลา 10.00 น.