แบบวินาที


"my วินาทีสุดคุ้ม" 


 
"my วินาทีเหมาๆ"

อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 65

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 65 รับสิทธิ์ใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66
- ผู้ใช้บริการสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมบริการ my แบบเติมเงิน (Prepaid) เพิ่มได้ทุกแพ็กเกจ
• อัตราค่าใช้บริการตามแพ็กเกจเฉพาะการเรียกออกไปยังเลขหมายปลายทางภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึง ค่าบริการอื่นๆ เช่น การโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บริการพิเศษหรือบริการเสริมอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่บริการนั้นๆ กำหนด
• อัตราค่าบริการแพ็กเกจดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%