แพ็กเกจเสริม JOOX VIP

 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31  มี.ค. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
วิธีสมัครแพ็กเกจเสริม JOOX VIP
 
 • กดสมัครแพ็กเกจเสริม JOOX VIP รายละเอียด ดังนี้
แพ็กเกจเสริม ราคา (รวม VAT) สมัคร (USSD)
JOOX VIP 7 days 69 บาท แบบเติมเงิน >> กด *906*224# โทรออก
แบบรายเดือน >> กด *908*224# โทรออก
JOOX VIP 30 days 129 บาท แบบเติมเงิน >> กด *906*222# โทรออก
แบบรายเดือน >> กด *908*222#โทรออก
 
 • รอรับ SMS ยืนยันการสมัครแพ็กเกจเสริม JOOX VIP สำเร็จ
 • รอรับ SMS แจ้ง JOOX VIP Code จากระบบอัตโนมัติ หรือ กดรับสิทธิ์ใช้งาน JOOX VIP ผ่าน USSD *240*21# แล้วกดโทรออก เพื่อขอรับ VIP Code ด้วยตนเอง     
 • - หากผู้ใช้บริการกดรับสิทธิ์ใช้งาน JOOX VIP ผ่าน USSD *240*21# แล้ว แต่ไม่ได้รับ SMS แจ้ง Code ให้ติดต่อ Call Center: 02-401-2222
 • นำ VIP Code ทีได้รับจาก SMS ไปลงทะเบียนบนแอปพลิเคชั่น JOOX
 • ในกรณีนำ Code ไปลงทะเบียนบนแอปพลิเคชั่น JOOX แล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ผู้ใช้บริการแจ้งปัญหาบนแอปพลิเคชั่น JOOX ผ่านทาง Feedback ของ JOOX Account นั้น
ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจเสริม JOOX VIP
 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 66
 • แพ็กเกจเสริมดังกล่าวเปิดจำหน่ายผ่านระบบ USSD เท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อน จึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริมดังกล่าวได้
 • สมัครได้ทั้งแบบรายเดือนและแบบเติมเงิน
 • แพ็กเกจเสริมดังกล่าว สามารถสมัครซ้อนกับแพ็กเกจเสริมประเภทการใช้งาน Voice, SMS และ Data ได้ แต่ไม่สามารถสมัครแพ็กเกจเสริม JOOX VIP เข้ามาซ้ำได้ จนกว่าจะครบระยะเวลาตามแพ็กเกจเสริม
 • สิทธิ์ใช้งานบนแอปพลิเคชั่น JOOX แบบ VIP ในช่วงระยะเวลาตามแพ็กเกจเสริมดังกล่าว รายละเอียด ดังนี้
 
บริการที่ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจเสริม 
JOOX VIP
(
คิดค่าบริการอินเทอร์เน็ต)
บริการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจเสริม
JOOX VIP
(
ใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 2 Mbps โดยไม่เสียค่าบริการอินเทอร์เน็ต)
1.การใช้งานอินเทอร์เน็ตอื่นๆ 1.การฟังเพลงออนไลน์ 
 • ไม่มีโฆษณาคั่นระหว่างการใช้งาน
 • ฟังเพลงคุณภาพเสียงสูง ระดับ Hi-Fi
 • ฟังเพลงพิเศษจากค่ายเพลงต่างๆ
2.การใช้งานนอกแอปพลิเคชั่น JOOX 2.การค้นหาเพลง 
3.การสมัครบริการหรือซื้อสินค้าต่างๆ ภายในแอปพลิเคชั่น JOOX ซึ่งเป็นของผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นเอง 3.การดาวน์โหลดเพลงแบบ Offline
4.การ Log-in, Sign-in, การ Share ไปที่แอปพลิเคชั่นอื่นๆ  
5.การดาวน์โหลดธีมแกลอรี่  
6.การใช้งาน Music VDO, Concert, รายการ, คลิปวีดีโอ หรือบริการต่างๆ  
 
 • กรณีที่แพ็กเกจเสริมดังกล่าวหมดอายุหรือถูกยกเลิก ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้บริการจากแอปพลิเคชั่น JOOX ได้ แต่จะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตจากแพ็กเกจของผู้ใช้บริการ
 • สิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดความเร็ว 2 Mbps. ตามแพ็กเกจเสริม นับจากวันที่สมัครบริการไปจนครบ ระยะเวลาตามแพ็กเกจ ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม “JOOX VIP 7 days” วันที่ 1 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 8 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น.
 • สิทธิ์ใช้งาน VIP Code นับจากวันที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้ VIP Code บนแอปพลิเคชั่น JOOX ไปจนครบอายุการใช้งาน ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการลงทะเบียน VIP Code อายุการใช้งาน 7 วัน ณ วันที่ 1 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น. จะสามารถรับสิทธิ์ใช้บริการ JOOX VIP ได้ถึงวันที่ 8 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น.
 • การสมัครแพ็กเกจเสริมแบบเติมเงิน ผู้ใช้บริการต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานเริ่มหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
 • หลังจากสมัครแพ็กเกจเสริมดังกล่าวสำเร็จ (ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครแพ็กเกจเสริม) ระบบจะส่ง VIP Code ให้อัตโนมัติ หรือ ผู้ใช้บริการสามารถกด USSD *240*21# เพื่อขอรับ VIP Code ด้วยตนเอง
 • ฟังเพลงโดยไม่มีโฆษณาคั่นระหว่างการใช้งาน ฟังเพลงคุณภาพเสียงสูง และฟังเพลงพิเศษจากค่ายเพลงต่างๆ ตามอายุการใช้งานของ VIP Code (อายุ 7 วัน หรือ 30วัน)
 • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์
 • แพ็กเกจเสริมดังกล่าว สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) หรือการแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ตรวจพบการใช้งานดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า