Net ถูกตังค์ 
อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


สมัครกด *905*03# โทรออก
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 66
เช็คแพ็กเกจหลักปัจจุบัน กด *905*00# แล้วกดโทรออก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สมัครใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66  รับสิทธิ์ใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 67
  • การโทรนอกเครือข่ายคิดอัตราค่าใช้บริการตามจริงเป็นวินาที ค่าโทร 0.0167 บาท/วินาที
  • ผู้ใช้บริการสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมบริการ my แบบเติมเงิน (Prepaid) เพิ่มได้ทุกแพ็กเกจ
  • อัตราค่าใช้บริการตามแพ็กเกจเฉพาะการเรียกออกไปยังเลขหมายปลายทางภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึง ค่าบริการอื่นๆ เช่น การโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บริการพิเศษหรือบริการเสริมอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่บริการนั้นๆ กำหนด
  • อัตราค่าบริการแพ็กเกจดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า