คุยเพลิน

 
 
อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เงื่อนไขแพ็กเกจ “my คุยเพลิน”
 • สมัครใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66  รับสิทธิ์ใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 67
 • สิทธิ์การใช้งานโทรฟรีทุกเครือข่าย คิดจำนวนการใช้งานจริงเป็นวินาที
 • ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดค่าโทรในประเทศทุกเครือข่าย 0.0167 บาท/วินาที, ค่าบริการส่ง SMS ในประเทศทุกเครือข่าย 0.75 บาท/ข้อความ  (70 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ) 
 • หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โดยการสมัครแพ็กเกจแบบรายเดือน (Postpaid) ประเภทอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจเสริม
 • ผู้ใช้บริการสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมบริการ my แบบรายเดือน (Postpaid) เพิ่มได้ ดังนี้
 • กลุ่มแพ็กเกจ“my เน็ตเน้นๆ”, “my เน็ตใช่เลย”
 • กลุ่มแพ็กเกจ “JOOX VIP”
 • กลุ่มแพ็กเกจ “my Xtra Net”
 • กลุ่มแพ็กเกจ “my เน็ตเพลินเต็ม 100”
 • กลุ่มแพ็กเกจ “Voice on Top”, “โทรบุฟเฟต์ในเครือข่าย”, “SMS on Top”
 • อัตราค่าใช้บริการรายเดือนตามแพ็กเกจเฉพาะการเรียกออกไปยังเลขหมายปลายทางภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึง ค่าบริการอื่นๆ เช่น การโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บริการพิเศษหรือบริการเสริมอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่บริการนั้นๆ กำหนด
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า