Simple Plan

 


 
my Simple
 
อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 67

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เงื่อนไขแพ็กเกจ “my Simple plan”
 • สมัครใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 67 รับสิทธิ์ใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 68
 • ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดค่าโทรในประเทศ 1.50 บาท/นาที และค่าบริการส่ง SMS ในประเทศ 2 บาท/ข้อความ
 • แพ็กเกจ my Simple plan_384 รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 3G ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 kbps.
 • แพ็กเกจ my Simple plan_512 รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 3G ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 512 kbps.
 • อัตราค่าใช้บริการรายเดือนตามแพ็กเกจเฉพาะการเรียกออกไปยังเลขหมายปลายทางภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึง ค่าบริการอื่นๆ เช่น การโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บริการพิเศษหรือบริการเสริมอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่บริการนั้นๆ กำหนด
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์
 • สามารถสมัครแพ็กเกจเสริมบริการ my แบบรายเดือน (Postpaid) เพิ่มได้ ดังนี้
 • กลุ่มแพ็กเกจ “my 4G สปีดเว่อร์”
 • กลุ่มแพ็กเกจ “my 4G Speed on Top”
 • กลุ่มแพ็กเกจ “Voice on Top”, “โทรบุฟเฟต์ในเครือข่าย”
 • กลุ่มแพ็กเกจ “SMS on Top”
 • กลุ่มแพ็กเกจ “WeTV VIP”
 • กลุ่มแพ็กเกจ “NT Work from Home 79”
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


อัตราค่าบริการเฉลี่ย รายแพ็กเกจ "my Simple Plan"
 • แพ็กเกจหลัก my Simple Plan 384 มีอัตราค่าบริการค่าโทรเฉลี่ย 0.49 บาท/นาทีและอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.0000015บาท/MB
 • แพ็กเกจหลัก my Simple Plan 512 มีอัตราค่าบริการค่าโทรเฉลี่ย 0.49 บาท/นาทีและอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.0000015บาท/MB