ย้ายค่าย/เปิดเบอร์ใหม่แบบรายเดือน

 


สมัครได้ตั้งแต่​วันที่ 15 ก.พ. - 31 มี.ค. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • เงื่อนไขการรับสิทธิ์สมัครใช้บริการแพ็กเกจหลักรายเดือน “my_Special-New_100Bht”
 • ผู้ใช้บริการที่จะได้รับสิทธิ์สมัครแพ็กเกจ ได้แก่
  1.1 ผู้ใช้บริการที่เปิดเบอร์ใหม่ แบบรายเดือน (Postpaid) รับฟรี* Sim Card บริการ my แบบรายเดือน (Postpaid)
  1.2 ผู้ใช้บริการที่ย้ายค่ายมา my แบบรายเดือน (Postpaid) ที่โอนย้ายสำเร็จระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 31 มี.ค. 66 เท่านั้น
  1.3 ผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็นรายเดือน (Pre to Post) สำเร็จภายในวันที่ 15 ก.พ. – 31 มี.ค. 66 เท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการระบบรายเดือนที่ขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน (Post to Pre) แล้วขอเปลี่ยนกลับจากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือน (Pre to Post) ภายในเดือนเดียวกัน จะไม่ได้รับสิทธิ์สมัครแพ็กเกจนี้
 • ผู้ใช้บริการ my แบบรายเดือนปัจจุบัน ไม่สามารถขอเปลี่ยนมาใช้แพ็กเกจนี้ได้
 • เงื่อนไขแพ็กเกจหลักรายเดือน “my_Special-New_100Bht”
 • ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดค่าโทรในประเทศนอกเครือข่าย 0.5 บาท/นาที (ไม่รวม VAT) และค่าบริการส่ง SMS ในประเทศ 0.5 บาท/ข้อความ (ไม่รวม VAT)
 • สามารถสมัครแพ็กเกจเสริม บริการ my แบบรายเดือน (Postpaid) เพิ่มได้ทุกแพ็กเกจ
 • ผู้ใช้บริการที่สมัครใช้งานแพ็กเกจหลักรายเดือน “my_Special-New_100Bht” จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าสมัครแพ็กเกจเสริม แบบรายเดือน (Postpaid) ก่อน VAT 20% (ไม่รวมค่าสมัครบริการเสริมอื่นๆ) ทั้งนี้ สิทธิ์ส่วนลดจะได้รับเมื่อผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม หลังจากที่แพ็กเกจหลักรายเดือน “my_Special-New_100Bht” มีสถานะเป็น Active แล้ว เท่านั้น
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิก และหรือเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหลัก สิทธิ์ส่วนลดค่าสมัครแพ็กเกจเสริมจะสิ้นสุดลงทันที 
 • อัตราค่าใช้บริการรายเดือนตามแพ็กเกจเฉพาะการเรียกออกไปยังเลขหมายปลายทางภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึง ค่าบริการอื่นๆ เช่น การโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บริการพิเศษหรือบริการเสริมอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่บริการนั้นๆ กำหนด
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%