แพ็กเกจเสริม WeTV_VIP

 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31  มี.ค. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เงื่อนไขแพ็กเกจเสริม “WeTV VIP”
 • ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครใช้แพ็กเกจหลักก่อนจึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริมได้
 • ค่าสมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริม “WeTV VIP” ไม่รวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • แพ็กเกจเสริม “SO_Postpaid_WeTV_VIP” แบบรายเดือน สามารถใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลักแบบรายเดือน (Postpaid) ได้ทุกแพ็กเกจ
 • แพ็กเกจเสริม “SO_Prepaid_WeTV_VIP” แบบเติมเงิน สามารถใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลักแบบเติมเงิน (Prepaid) ได้ทุกแพ็กเกจ
 • สิทธิ์ใช้งานบนแอปพลิเคชั่น WeTV แบบ VIP ในช่วงระยะเวลาตามแพ็กเกจเสริม “WeTV VIP” ผู้ใช้บริการจะสามารถรับชมวีดีโอคอนเทนต์ต่างๆ แบบไม่มีโฆษณาคั่น รับชมได้ล่วงหน้า ดูได้แบบเต็มเรื่อง (Full EP) และสิทธิพิเศษอื่นๆ ตามที่บริษัทฯกำหนด ผ่านแอปพลิเคชั่น WeTV โดยจะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตและตัดสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตจากแพ็กเกจหลัก หรือ แพ็กเกจเสริม ของผู้ใช้บริการ รายละเอียด สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก WeTV VIP ดังนี้
 
การใช้งาน สมาชิกทั่วไป สมาชิก WeTV VIP
ไม่มีโฆษณาคั่น X
รับชมได้ล่วงหน้า X
ดูได้แบบเต็มเรื่อง (Full EP) X
คอนเทนต์สุดพิเศษ X
สิทธิ์เข้าร่วม Fast Track X
เพิ่มคะแนนให้สิทธิ์การโหวต เป็น 2 เท่า X
คอนเทนต์สุดพิเศษ เช่น Live Fan Meeting X
ซื้อบัตร Fan Meeting ราคาพิเศษ X
เช่าภาพยนตร์ในราคาพิเศษ X
ดูได้ถึง 2 เครื่องในเวลาเดียวกัน สำหรับเนื้อหาที่ต้องชำระเงิน X
 
 • กรณีที่แพ็กเกจเสริม “WeTV VIP”หมดอายุหรือถูกยกเลิก ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้บริการจากแอปพลิเคชั่น WeTV ได้ แต่จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก WeTV VIP และถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตและตัดสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตจากแพ็กเกจหลัก หรือ แพ็กเกจเสริม ของผู้ใช้บริการ
 • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริม นับจากวันที่สมัครบริการไปจนครบระยะเวลาตามแพ็กเกจตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม “SO_Prepaid_WeTV_VIP_30days” วันที่ 1 ต.ค. 65 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 65 เวลา 10.00 น.
 • การสมัครแพ็กเกจเสริมแบบเติมเงิน ผู้ใช้บริการต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานเริ่มหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
 • หลังจากสมัครแพ็กเกจเสริม WeTV VIP สำเร็จ (ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครแพ็กเกจเสริม) ระบบจะส่ง VIP Code ให้อัตโนมัติ เมื่อได้รับ SMS แจ้ง VIP code แล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องนำ VIP Code ไปลงทะเบียนใช้งานภายใน 30 วัน หลังจากได้รับ SMS 
 • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์
 • สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) หรือการแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ตรวจพบการใช้งานดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการสมัครแพ็กเกจเสริม WeTV VIP
 • กดสมัครแพ็กเกจเสริม WeTV VIP ตามรหัส USSD ของแพ็กเกจเสริม
 • รอรับ SMS ยืนยันการสมัครแพ็กเกจเสริม WeTV VIP สำเร็จ
 • รอรับ SMS แจ้ง VIP Code จากระบบอัตโนมัติ
- หากผู้ใช้บริการไม่ได้รับ SMS แจ้ง Code ให้ติดต่อ Call Center โทร 1888 หรือ 0-2401-2222
 • นำ VIP Code ที่ได้รับจาก SMS ไปลงทะเบียนบนแอปพลิเคชั่น WeTV (ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับ SMS) 
 • ในกรณีนำ Code ไปลงทะเบียนบนแอปพลิเคชั่น WeTV แล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ผู้ใช้บริการแจ้งปัญหา
    บนแอปพลิเคชั่น WeTV ผ่านทาง ความช่วยเหลือและคำติชม >> ข้อเสนอแนะ ของ WeTV Account นั้นๆ