ย้ายค่ายมา  เล่นเน็ตไม่อั้น

ย้ายค่าย my Superคุ้ม หรือ เปลี่ยนจาก my เติมเงินเป็นรายเดือน เล่นเน็ตไม่อั้น 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 65

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เงื่อนไขแพ็กเกจย้ายค่าย “my_Superคุ้ม”
 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 65 รับสิทธิ์ใช้บริการได้ถึงวันที่ - 31 ส.ค. 66
 • ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจ คิดค่าโทรในประเทศนอกเครือข่าย 1 บาท/นาที
 • และค่าบริการส่ง SMS ในประเทศ 1 บาท/ข้อความ
 • สามารถสมัครแพ็กเกจเสริม บริการ my แบบรายเดือน (Postpaid) เพิ่มได้ทุกแพ็กเกจ
 • อัตราค่าใช้บริการรายเดือนตามแพ็กเกจ เฉพาะการเรียกออกไปยังเลขหมายปลายทางภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น การโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บริการพิเศษหรือบริการเสริมอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่บริการนั้นๆ กำหนด
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการรับสิทธิ์สมัครใช้บริการแพ็กเกจย้ายค่าย “my_Superคุ้ม”
 • ผู้ใช้บริการที่จะได้รับสิทธิ์สมัครแพ็กเกจ ได้แก่
  • ผู้ใช้บริการย้ายค่าย (Port in) เข้าบริการ my แบบรายเดือน (Postpaid) ที่ยื่นขอโอนย้ายระหว่างวันนี้ - 31 ส.ค. 65 โดยผู้ใช้บริการที่ขอโอนย้ายช่วงปลายเดือนจะต้องโอนย้ายสำเร็จไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
  • ผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็นรายเดือน (Pre to Post) สำเร็จภายในวันนี้ - 31 ส.ค. 65
 • ผู้ใช้บริการระบบรายเดือนที่ขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน (Post to Pre) แล้วขอเปลี่ยนกลับจากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือน (Pre to Post) ภายในเดือนเดียวกัน จะไม่ได้รับสิทธิ์สมัครแพ็กเกจนี้
 • ผู้ใช้บริการ my แบบรายเดือนปัจจุบัน ไม่สามารถขอเปลี่ยนแพ็กเกจนี้ได้