ธงฟ้า


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เงื่อนไขแพ็กเกจ “my ธงฟ้า
 • สมัครใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66  รับสิทธิ์ใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 67
 • สิทธิ์การใช้งานโทรฟรีทุกเครือข่าย คิดจำนวนการใช้งานจริงเป็นวินาที
 • ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจ คิดค่าโทรในประเทศ 0.011 บาท/วินาที, ค่าบริการส่ง SMS 1 บาท/ข้อความ  (70 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ)  และค่าบริการอื่นๆ เช่น การโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บริการพิเศษ หรือบริการเสริมอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่บริการนั้นๆ กำหนด
 • สามารถสมัครแพ็กเกจเสริมบริการ my แบบรายเดือน (Postpaid) เพิ่มได้ ดังนี้
 • กลุ่มแพ็กเกจ “my 4G สปีดเว่อร์”
 • กลุ่มแพ็กเกจ “my 4G Speed on Top”
 • กลุ่มแพ็กเกจ “Voice on Top”, “โทรบุฟเฟต์ในเครือข่าย”
 • กลุ่มแพ็กเกจ “SMS on Top”
 • กลุ่มแพ็กเกจ “JOOX VIP”
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า