ซิม  Super คุ้ม

Terms and Conditions
 • เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า
 • ขอสงวนสิทธิในการสั่งซื้อ Sim ผ่านระบบ Online ไม่เกิน 5 เลขหมายต่อ การซื้อ 1 ครั้ง
 • ค่าจัดส่งจะคิดอัตรา 30 บาท/ครั้ง โดยจะดำเนินการจัดเตรียมซิมการ์ดพร้อมส่งไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายเฉพาะเลขหมายที่มีให้บริการบนเว็บไซต์เท่านั้น งดให้บริการเลขหมายอื่น ๆ
 • เมื่อลูกค้าทำการยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • ค่า “ซิม my Super คุ้ม” รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • กรุณาเปิดใช้งานซิม my ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันสั่งซื้อหากครบกำหนดแล้วยังไม่เปิดลงทะเบียนใช้งานซิมการ์ดจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี


เงื่อนไขแพ็กเกจ “ซิม my super คุ้ม”
 • เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้บริการ จะได้รับรายการส่งเสริมการขาย โบนัส 30 บาท รับสิทธิ์ใช้งาน 90 วัน หากใช้ไม่หมดโบนัสจะถูกตัดทิ้ง
 • โบนัสสามารถใช้เป็นค่าบริการโทรในประเทศ, ค่าบริการอินเทอร์เน็ต, ค่าส่ง SMS ในประเทศ แต่ไม่สามารถนำไปใช้เป็นค่าสมัครแพ็กเกจ หรือบริการเสริมอื่นได้
 • แพ็กเกจหลัก my Super คุ้ม คิดอัตราค่าใช้บริการตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที
 • อัตราค่าบริการ เฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการเสริมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งจะคิดเพิ่มตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด
 • ระบบจะคิดค่าใช้บริการจากโบนัสที่ได้รับ แพ็กเกจเสริม และแพ็กเกจหลักตามลำดับ
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 •