add-on SMS on Top package

Service Fee is exclusive of 7% VAT   
 
 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 67
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 66

Terms and Conditions
  • แพ็กเกจเสริมดังกล่าวเฉพาะผู้ใช้บริการ my แบบรายเดือนเท่านั้น
  • แพ็กเกจดังกล่าวสามารถสมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 67
  • ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครใช้แพ็กเกจหลัก my แบบเรายเดือนก่อน จึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริมแบบรายเดือนได้ 
  • ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ตามจำนวนที่กำหนด หลังจากใช้งานครบแล้วผุ้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลัก
  • การสมัครแพ็กเกจเสริมสำหรับผู้ใช้บริการ my แบบรายเดือน จะถือว่าสมัครแพ็กเกจสำเร็จและได้รับสิทธิ์ใช้งานตามแพ็กเกจเสริมก็ต่อเมื่อ ได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับ SMS ดังกล่าว หากมีการใช้งานเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการใช้อยู่ ณ ขณะนั้น
  • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริม นับจากวันที่สมัครบริการไปจนถึงวันสิ้นรอบบิลของแพ็กเกจหลัก คิดค่าใช้บริการและสิทธิ์การใช้งานเต็มจำนวน ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม “my SMS on Top 100” วันที่ 1 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น. จะถูกคิดค่าใช้บริการ 100 บาท (ไม่รวม VAT) ในรอบบิลเดือน ส.ค. 64 รับสิทธิ์ส่งข้อความในประเทศ 300 ข้อความ และสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 2 ต.ค. 64 เวลา 24.00 น.
  • อัตราค่าใช้บริการแพ็กเกจเสริม SMS สุดคุ้ม สามารถใช้ได้ไปยังเลขหมายปลายทางภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึง ค่าบริการอื่นๆ เช่น การโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การส่ง SMS เพื่อร่วมกิจกรรมชิงโชค ชิงรางวัล โหวต หรือบริการเสริมอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่บริการนั้นๆ กำหนด
  • อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า