คุยเพลิน

  
Service Fee is exclusive of 7% VAT

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 66
 
 

Terms and Conditions
เงื่อนไขแพ็กเกจ “my คุยเพลิน”
 • สมัครใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66 รับสิทธิ์ใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67
 • สิทธิ์การใช้งานโทรฟรีทุกเครือข่าย คิดจำนวนการใช้งานจริงเป็นวินาที
 • ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดค่าโทรในประเทศทุกเครือข่าย 0.0167 บาท/วินาทีค่าบริการส่ง SMS ในประเทศทุกเครือข่าย 0.75 บาท/ข้อความ  (70 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ) 
 • หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โดยการสมัครแพ็กเกจแบบรายเดือน (Postpaid) ประเภทอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจเสริม
 • ผู้ใช้บริการสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมบริการ my แบบรายเดือน (Postpaid) เพิ่มได้ ดังนี้
 • กลุ่มแพ็กเกจ“my เน็ตเน้นๆ”, “my เน็ตใช่เลย”
 • กลุ่มแพ็กเกจ “JOOX VIP”
 • กลุ่มแพ็กเกจ “my Xtra Net”
 • กลุ่มแพ็กเกจ “my เน็ตเพลินเต็ม 100”
 • กลุ่มแพ็กเกจ “Voice on Top”, “โทรบุฟเฟต์ในเครือข่าย”, “SMS on Top”
 • อัตราค่าใช้บริการรายเดือนตามแพ็กเกจเฉพาะการเรียกออกไปยังเลขหมายปลายทางภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึง ค่าบริการอื่นๆ เช่น การโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บริการพิเศษหรือบริการเสริมอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่บริการนั้นๆ กำหนด
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  อัตราค่าบริการเฉลี่ย รายแพ็กเกจ "my คุยเพลิน"
 • แพ็กเกจหลัก my คุยเพลิน 100 มีอัตราค่าบริการค่าโทรเฉลี่ย 0.769 บาท/นาที
 • แพ็กเกจหลัก my คุยเพลิน 179 มีอัตราค่าบริการค่าโทรเฉลี่ย 0.778 บาท/นาที
 • แพ็กเกจหลัก my คุยเพลิน 279 มีอัตราค่าบริการค่าโทรเฉลี่ย 0.775 บาท/นาที
 • แพ็กเกจหลัก my คุยเพลิน 379 มีอัตราค่าบริการค่าโทรเฉลี่ย 0.758 บาท/นาที
 • แพ็กเกจหลัก my คุยเพลิน 579 มีอัตราค่าบริการค่าโทรเฉลี่ย 0.752 บาท/นาที
 • แพ็กเกจหลัก my คุยเพลิน 679 มีอัตราค่าบริการค่าโทรเฉลี่ย 0.707 บาท/นาที
 • แพ็กเกจหลัก my คุยเพลิน 879 มีอัตราค่าบริการค่าโทรเฉลี่ย 0.692 บาท/นาที
 • แพ็กเกจหลัก my คุยเพลิน 1079 มีอัตราค่าบริการค่าโทรเฉลี่ย 0.666 บาท/นาที
 • แพ็กเกจหลัก my คุยเพลิน 1279 มีอัตราค่าบริการค่าโทรเฉลี่ย 0.559 บาท/นาที
 • แพ็กเกจหลัก my คุยเพลิน 2500 มีอัตราค่าบริการค่าโทรเฉลี่ย 0.50 บาท/นาที