5G Voice on Top

แพ็กเสริมเน้นโทร
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 67

Terms and Conditions
  • เงื่อนไขแพ็กเกจเสริม “my_5G_Voice_on_Top”
  • สมัครใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 67
  • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อนจึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริมดังกล่าวได้
  • สามารถสมัครใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลักแบบรายเดือน (Postpaid) ได้ทุกแพ็กเกจ
  • สิทธิ์การใช้งานโทรฟรีทุกเครือข่าย คิดจำนวนการใช้งานจริงเป็นวินาที
  • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมจะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
  • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ
  • อัตราค่าบริการแพ็กเกจเสริมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
  • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริม นับจากวันที่สมัครบริการไปจนถึงวันสิ้นรอบบิลของแพ็กเกจหลัก คิดค่าใช้บริการและสิทธิ์การใช้งานเต็มจำนวน