ลูกค้า NT เน็ตบ้าน/โทรศัพท์บ้าน

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 66

Terms and Conditions
เงื่อนไขการรับสิทธิ์สมัครใช้บริการกลุ่มแพ็กเกจ “my NT Family Max Speed” และ“my NT Family Extreme”
 • รับสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บริการปัจจุบันของบริการ NT Broadbrand หรือบริการ NT Fixed Line ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติเท่านั้น  (ทั้งในนามองค์กร (Corporate) และ บุคคล (Individual)) โดยผู้ขอรับสิทธิ์ต้องแสดงใบแจ้งค่าใช้บริการ หรือ ใบเสร็จรับเงินที่เป็นตัวจริง ของบริการ NT Broadbrand หรือบริการ NT Fixed Line อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ขอรับสิทธิ์ (1 ใบ/1 สิทธิ์) ณ ศูนย์บริการ NT ทั่วประเทศ
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สมัครใช้บริการสามารถเปิดเบอร์ใหม่ (NEW), ย้ายค่ายเข้าบริการ my แบบรายเดือน หรือเปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็นรายเดือน (Pre to Post) จำกัดสิทธิ์สมัครใช้บริการได้ 3 เลขหมาย ต่อ 1 วงจร NT Broadbrand หรือ 1  เลขหมาย NT Fixed Line
 • รับฟรี** Sim Card บริการ my แบบรายเดือน (Postpaid)
 • สำหรับผู้ที่ขอรับสิทธิ์สมัครใช้บริการในนามองค์กร (Corporate) กำหนดให้ต้องเปิดเลขหมาย my ในนามเดียวกับใบแจ้งค่าใช้บริการที่มาแสดงเท่านั้น
 • ระยะเวลาขอรับสิทธิ์สมัครใช้บริการตั้งแต่สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 66 รับสิทธิ์ใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 67
 • สิทธิ์ใช้บริการตามแพ็กเกจที่กำหนด จะสิ้นสุดลงทันที เมื่อผู้ใช้บริการขอยกเลิกใช้บริการเลขหมาย(Terminate), เปลี่ยนโปรโมชั่น (Change Package), โอนย้ายเครือข่าย
 • เงื่อนไขการสมัครใช้แพ็กเกจ “my NT Family Max Speed” และ“my NT Family Extreme”
 • ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดค่าโทรในประเทศ 1 บาท/นาที, ค่าบริการส่ง SMS ในประเทศ 2 บาท/ข้อความ, และค่าบริการอื่นๆ เช่น การโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บริการพิเศษ หรือบริการเสริมอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่บริการนั้นๆ กำหนด
 • สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตตามแพ็กเกจ เป็นสิทธิ์ใช้งานต่อรอบบิล ไม่สามารถทบยอดไปใช้งานรอบถัดไปได้
 • สามารถสมัครแพ็กเกจเสริม บริการ my แบบรายเดือน (Postpaid) เพิ่มได้ทุกแพ็กเกจ
 • โทรฟรีในเครือข่าย my และ NT Mobile หมายถึง เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ my โทรไปยังเลขหมายปลายทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ my และ NT Mobile เท่านั้น
 • โทรฟรีในเครือข่าย NT Fixed Line หมายถึง เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ my โทรไปยังเลขหมายปลายทางโทรศัพท์ประจำที่ NT Fixed Line เท่านั้น
 • อัตราค่าใช้บริการรายเดือนตามแพ็กเกจเฉพาะการเรียกออกไปยังเลขหมายปลายทางภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึง ค่าบริการอื่นๆ  เช่น การโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บริการพิเศษหรือบริการเสริมอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่บริการนั้นๆ กำหนด
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%