แพ็กเกจเสริม  Xtranet

เล่นเน็ตจุใจ...กับแพ็กเสริม my Xtranet 18 GB ลด 70% 


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 66

Terms and Conditions
  • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 66
  • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อน จึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริม ดังกล่าวได้
  • แพ็กเกจเสริม “my Xtra Net” แบบรายเดือน ไม่สามารถใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลักแบบรายเดือน (Postpaid) ที่ให้สิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
  • ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุดตามจำนวนที่กำหนด หลังจากนั้นสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องได้ที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 kbps ทั้งนี้ ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ ช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึง คุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
  • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริมแบบรายครั้ง นับจากวันที่สมัครบริการไปจนครบระยะเวลาตามแพ็กเกจ ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม เสริม “my Xtra Net_179Bht_18GB(fup384)_31days” วันที่ 1  ก.ย. 66 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 2 ต.ค. 66 เวลา 10.00 น"
  • ระยะเวลาใช้บริการแพ็กเกจเสริม จะไม่ขยายตามระยะเวลาที่ขอระงับใช้บริการชั่วคราว (Suspended-Cust) หรือถูกระงับใช้บริการ (Suspended-Debt)
  • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกแพ็กเกจเสริม/ เปลี่ยนเจ้าของ (Change Owner)/ เปลี่ยนระบบ (Swap Service)/ ขอระงับใช้บริการชั่วคราว (Suspended-Cust)/ ถูกระงับใช้บริการ (Suspended-Debt)/ โอนย้ายเครือข่าย (Port Out)/ ขอยกเลิกบริการ (Disconnected-Cust) / ถูกยกเลิกบริการ (Disconnected-Debt) ก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจเสริม ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริม จะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
  • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมจะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลัก ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
  • อัตราค่าบริการแพ็กเกจเสริมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า